Кредиты физическим лицам без поручителей

06.04.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Кредити фізичним особам без поручителівВ наші дні дуже багато людей, бажаючи принести в своє життя елементи розкоші, замислюються про те, де взяти гроші на придбання необхідних товарів або послуг. Як правило, існує два варіанти, перший має на меті допомогу від друзів і знайомих, але в цьому варіанті є і свої мінуси, до яких потрібно бути готовим. По-перше, друзі можуть попросити повернути свої кошти раніше обумовленого часу, що, природно, може стати для Вас несподіванкою, по-друге, суму потрібно повернути всю, а, як відомо, по частинах простіше і зручніше.

 

Так, і скільки історій Ви чули, коли через невчасно повернуті  гроші  припинялася багаторічна дружба? Тобто, цей варіант підійде тільки якщо є необхідність в невеликій сумі грошей, але якщо потрібно велику позику, то її може надати тільки банк. Загалом, кредити фізичним особам без поручителів є найоптимальнішим варіантом! Правда, далеко не всі наші співвітчизники добре ставляться до системи кредитування, що пояснюється двома факторами, по-перше, перші кредитні продукти мали дуже високу процентну ставку, що, звичайно ж, забезпечувало фінансовим інститутам колосальний прибуток, але при цьому вимагало від клієнта значною і невигідною для нього переплати.

 

Друга причина більш банальна, це бажання самих людей вигородити себе, тобто, далеко не всі читають кредитний договір, який підписують, а саме він обумовлює всі виплати, включаючи додаткові комісії. Та й хто шукає вигідну пропозицію? Як правило, багато людей беруть кредит в першому-ліпшому банку, а це не завжди гарант того, що пропозиція для Вас вигідна! Але навіть якщо людина зробила і перше, і друге, то попередніми прорахунком можливості щомісячних виплат обтяжують себе не багато потенційних позичальників. Тому якщо Ви зараз вибираєте кредити фізичним особам без поручителів, то крім знайомства з умовами, обов’язково подивіться на обов’язкову виплату, яка не повинна перевищувати 30% від суми щомісячного сімейного доходу.

 

Якщо так розібратися, то банківський займ це дуже гарна підмога в Ваших бажаннях і прагненнях, і якщо він обраний усвідомлено, то почніть з того, що дуже добре подумайте, наскільки кредит реально Вам потрібен, може, Ви зможете обійтися і без нього?

 

Кредит 10 000 гривень без поручителів

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Кредиты физическим лицам без поручителейВ наши дни очень многие люди, желая принести в свою жизнь элементы роскоши, задумываются о том, где взять деньги на приобретение необходимых товаров или услуг. Как правило, существует два варианта, первый подразумевает помощь от друзей и знакомых, но в этом варианте имеются и свои минусы, к которым  нужно быть готовым. Во-первых, друзья могут попросить вернуть свои средства раньше оговоренного времени, что, естественно, может стать для Вас неожиданностью, во-вторых, сумму нужно вернуть всю, а, как известно, по частям проще и удобнее.

 

 

Да, и сколько историй Вы слышали, когда из-за не вовремя возвращенных денег прекращалась многолетняя дружба? То есть, этот вариант подойдет только если есть необходимость в небольшой сумме денег, но если требуется крупный займ, то его может предоставить только банк. В общем, кредиты физическим лицам без поручителей являются самым оптимальным вариантом! Правда, далеко не все наши соотечественники хорошо относятся к системе кредитования, что объясняется двумя факторами, во-первых, первые кредитные продукты имели очень высокую процентную ставка, что, конечно же, обеспечивало финансовым институтам колоссальную прибыль, но при этом требовало от клиента значительной и невыгодной для него переплаты.

 

 

Вторая причина более банальна, это желание самих людей выгородить себя, то есть, далеко не все читают кредитный договор, который подписывают, а именно он оговаривает все выплаты, включая дополнительные комиссии. Да и кто ищет выгодное предложение? Как правило, многие люди берут кредит в первом попавшемся банке, а это не всегда гарант того, что предложение для Вас выгодное! Но даже если человек сделал и первое, и второе, то предварительным просчетом возможности ежемесячных выплат утруждают себя не многие потенциальные заемщики. Поэтому если Вы сейчас выбираете кредиты физическим лицам без поручителей, то помимо знакомства с условиями, обязательно посмотрите на обязательную выплату, которая не должна превышать 30% от суммы ежемесячного семейного дохода.

 

 

Если так разобраться, то банковский займ это очень хорошее подспорье в Ваших желаниях и стремлениях, и если он выбран осознано, то начните с того, что очень хорошо подумайте, насколько кредит реально Вам нужен, может, Вы сможете обойтись и без него?

 

 

Кредит 10 000 гривен без поручителей