Потребительский кредит где выгоднее взять?

24.03.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Споживчий кредит де вигідніше взяти?Плюси і мінуси споживчого кредиту

 

Економічна ситуація за останні 5 років хоч і не змінилася кардинально, і про повернення на колишні докризові позиції мова поки не йде, але позитивні тенденції в наявності. Банки заманюють вигідними пропозиціями з кредитування на найрізноманітніші цілі. Хочеться нову квартиру або машину? До ваших послуг іпотека та автокредитування. Терміново потрібні готівкові? Ви їх отримаєте, так само як і кредитні карти. Ну а можливість стати володарем будь-якого товару або послуги на певних умовах, регульованих банком, поставлена ​​на потік. Вам видають папір з дрібним, без окулярів майже не відрізняється текстом, в якому безліч незрозумілих термінів і цифр. Обволікають безліччю слів, посміхаються і обіцяють золоті гори. Ви підписуєте, практично не читаючи, договір на споживчий кредит і отримуєте бажане. А через якийсь час можуть початися проблеми. Це неприємна обставина може бути пов’язано з тим, що серед тих дрібних літер і цифр могли затесатися умови, на які, перебуваючи при здоровому розумі і при більшій розбірливості тексту, ви ніколи б не погодилися. А адже виплачувати доведеться, хочете ви чи ні.

 

Як же бути, якщо без кредиту ніяк не обійтися, а потрапляти в кабалу зовсім не хочеться? «Чорні списки» і невигідні умови вам не загрожують, якщо заздалегідь продумати всі дрібниці.

 

Правила для Вас при оформлення споживчого кредиту

  • Коректно оцінити свої реальні можливості. Якщо ви з самого початку повністю не впевнені в своєчасному погашенні боргу, чи варто покладатися на диво або якесь послаблення. Краще не вирушати в настільки сумнівну подорож;
  • Ознайомившись з пропозиціями різних банків, зверніть увагу на наступні пункти:

 

а) Наявність додаткових комісій і зборів. Як правило, саме ця інформація набирається найдрібнішим шрифтом: комісія за видачу кредиту, щомісячна комісія за ведення розрахункового рахунку, комісія за зняття готівки, штрафи і пенні за несвоєчасне погашення заборгованості та відсотків і т.д.

б) Можливість мораторію на дострокове погашення споживчого кредиту. Практично у всіх банків зараз є можливість дострокового погашення, т.к це врегульовано законом України.

в) У договорі абсолютно чітко повинна бути обумовлена процентна ставка і розмір щомісячного платежу і загальна сума переплати;

 

Пам’ятайте! Маленький споживчий кредит, для оформлення якого без надання застави потрібен лише паспорт, загрожує великими відсотками. Експрес-займи- зона підвищеного ризику. Ставка по ним може перевищувати 50%. А зрозуміти ви це зможете лише після підписання непрочитаного як слід договору.

 

Два основних види споживчого кредиту:

а) кредит без застави

б) кредит під заставу майна (нерухомість, земельну ділянку, коштовності, автотранспорт):

 

Увага! У договорі повинні бути чітко прописана підсумкова сума і ефективна процентна ставка, яка може кардинально відрізнятися від рекламних. Ставка включає в себе річний відсоток і комісії.

Майте на увазі: при нарахуванні комісії на залишок боргу по кредиту розмір її зменшується, на початкову суму — менш вигідна ситуація для позичальника.

 

 — Тривалий термін кредитування зменшує щомісячні виплати, але впливає на розмір підсумкової суми.

 — Обов’язково обговорюйте розмір штрафних санкцій при несвоєчасному погашенні;

 — Своєчасність виплат понад усе! При виникненні труднощів відразу ж поставте банк до відома для вироблення стратегії поведінки в даній ситуації. Чесність не зіпсує вашу кредитну історію, спроба ж ігор з банком чревата серйозними наслідками.

 

Закриття кредиту

Не поспішайте забути про споживчий кредит, перерахувавши всю належну суму. До тих пір поки банк не видав вам довідку про повне погашення і відсутності заборгованості, ви вважаєтеся активним позичальником. Отже: отримайте довідку і закрийте кредитний рахунок, перевіривши наостанок кредитну історію. А тепер вдихніть спокійно.

 

Де взяти кредит без відмови?

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Потребительский кредит где выгоднее взять?Плюсы и минусы потребительского кредита

Экономическая ситуация за последние 5 лет хоть и не изменилась кардинально, и о возвращении на прежние докризисные позиции речь пока не идет, но положительные тенденции налицо. Банки заманивают выгодными предложениями по кредитованию на самые разные цели. Хочется новую квартиру или машину? К вашим услугам ипотека и автокредитование. Срочно нужны наличные? Вы их получите, так же как и кредитные карты. Ну а возможность стать обладателем любого товара или услуги на определенных условиях, регулируемых банком, поставленная на поток. Вам выдают бумагу с мелким, без очков почти не отличается текстом, в котором множество непонятных терминов и цифр. Обволакивают множеством слов, улыбаются и обещают золотые горы. Вы подписываете, практически не читая, договор на потребительский кредит и получаете желаемое. А через некоторое время могут начаться проблемы. Это неприятное обстоятельство может быть связано с тем, что среди мелких букв и цифр могли затесаться условия, на которые, находясь в здравом уме и при большей разборчивости текста, вы никогда бы не согласились. А ведь выплачивать придется, хотите вы или нет.

 

Как же быть, если без кредита никак не обойтись, а попадать в кабалу совсем не хочется? «Черные списки» и невыгодные условия вам не грозят, если заранее продумать все мелочи.

 

Правила для Вас при оформлении потребительского кредита

  • Корректно оценить свои реальные возможности. Если вы с самого начала полностью не уверены в своевременном погашении долга, стоит полагаться на чудо или какое-то послабление. Лучше не отправляться в столь сомнительную путешествие;
  • Ознакомившись с предложениями различных банков, обратите внимание на следующие пункты:

 

а) Наличие дополнительных комиссий и сборов. Как правило, именно эта информация набирается мелким шрифтом: комиссия за выдачу кредита, ежемесячная комиссия за ведение расчетного счета, комиссия за снятие наличных, штрафы и пенни за несвоевременное погашение задолженности и процентов и т.д.

б) Возможность моратория на досрочное погашение потребительского кредита. Практически у всех банков сейчас есть возможность досрочного погашения, т.к это урегулировано законом Украины.

в) В договоре совершенно четко должна быть обусловлена ​​процентная ставка и размер ежемесячного платежа и общая сумма переплаты;

 

Помните! Маленький потребительский кредит, для оформления которого без предоставления залога нужен только паспорт, грозит большими процентами. Экспресс-займи- зона повышенного риска. Ставка по ним может превышать 50%. А понять вы это сможете только после подписания непрочитанного как следует договора.

 

Два основных вида потребительского кредита:

а) кредит без залога

б) кредит под залог имущества (недвижимость, земельный участок, драгоценности, автотранспорт):

 

Внимание! В договоре должны быть четко прописана итоговая сумма и эффективная процентная ставка, которая может кардинально отличаться от рекламных. Ставка включает в себя ручной процент и комиссии.

Имейте в виду: при начислении комиссии на остаток долга по кредиту размер ее уменьшается, на первоначальную сумму — менее выгодна ситуация для заемщика.

 

 — Длительный срок кредитования уменьшает ежемесячные выплаты, но влияет на размер итоговой суммы.

 — Обязательно обсуждайте размер штрафных санкций при несвоевременном погашении;

 — своевременность выплат превыше всего! При возникновении трудностей сразу же поставьте банк в известность для выработки стратегии поведения в данной ситуации. Честность не испортит вашу кредитную историю, попытка же игр с банком чревата серьезными последствиями.

 

Закрытия кредита

Не спешите забыть о потребительском кредите, перечислив всю причитающуюся сумму. До тех пор пока банк не выдал вам справку о полном погашении и отсутствии задолженности, вы считаетесь активным заемщиком. Итак: получите справку и закройте кредитный счет, проверив напоследок кредитную историю. А теперь вдохните спокойно.

 

Где взять кредит без отказа?