Взять кредит по паспорту онлайн

12.04.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Взяти кредит по паспорту онлайнОсновними умовами, для отримання кредиту за паспортом онлайн, є: Ви повинні бути громадянином України, вік від 18 року до 55-69 років на момент погашення кредиту, зареєстровані в тому ж регіоні, де знаходиться філія банку, наявність позитивної кредитної історії, якщо така є. Ось і всі параметри, які фінансова установа може перевірити по паспорту.

 

При оформленні такого виду грошової позики, кредитор несе величезний ризик, тому процентна ставка буде значно завищеною. А це б’є по кишені, добропорядного позичальника. Сума кредитування невелика, та й термін повернення теж. До того ж, коли кредит буде схвалений при самостійному зверненні в кредиторської організації або кур’єр, який приніс Вам схвалену суму, обов’язково запитають ще один документ підтверджуючий  вашу особистість.

 

Кредит по паспорту онлайн без довідок

Сьогодні багато людей отримують сіру зарплату або як ще кажуть — зарплату в конвертах, щоб їх роботодавець зміг заощадити на податках, при цьому ваша платоспроможність дуже сильно знижується. З огляду на це або того, що Ви можете бути тимчасово безробітним — Вас приваблює пропозиція банків взяти кредит за паспортом онлайн без довідки про доходи.

 

Однак, хоч банки і дають реклами про інтернет кредитуванню тільки по одному паспорту, йдуть вони на такий ризик дуже неохоче, та й відмов клієнтам-позичальникам надходить дуже багато. Причина по правилам кредиторських контор не озвучується і вона може бути від того, що у вас є якась похибка за погашення раніше взятих кредитів, або Ви просто не сподобалися, з якихось причин, менеджерам банку.

 

Дрібні конторки займаються експрес-кредитуванням, тобто дають невелику суму позики людям тільки за паспортними даними. Отримати цю позику можна на пошті, пластикової кредитної картки, яка прийшла на вашу  домашню адресу, або ж кур’єрською  доставкою. Відсоток залишає бажати кращого, до ще і комісія за обслуговування, відсоток за доставку позики і так далі. Термін користування грошової позики дуже короткий. Та й брати грошову позику в незрозумілій конторі, теж дуже сумнівно, адже пред’явити претензії по суті нікому.

 

Зараз прийшовши в будь-який магазин товарів народного споживання, кредитори злітаються до Вас, поки Ви ходите по рядах і вибираєте собі товар. Це може бути побутова техніка, меблі і навіть продукти харчування. Вам пропонується оформити заявку на сайті банку, який представляє даний консультант і в перебігу декількох хвилин дають відповідь. При цьому внести Вам необхідно всього лише кілька гривень для початку оформлення співпраці.

 

У чому підступ такого виду кредитування? Все очевидно … Крім того, що Ви дуже переплачуєте просто за покупку товару, досить солідний відсоток, так ще Вам потрібно буде купити сертифікат на обслуговування придбаної техніки, яка йде від виробника, заплатити за установку і так далі.

 

Навіть якщо Вам пропонують нібито не кредит, а розстрочку за придбання товару, на кілька місяців, то навіть без вникання в нюанси договору кредитування, простими арифметичними діями — почувши суму щомісячного платежу і термін «розстрочки» вже видно переплата. Плюс відсоток за щомісячне ведення рахунку, комісія за перерахування щомісячного платежу по «розстрочення», штрафні санкції за прострочення оплати основного боргу.

 

Єдиний варіант отримати кредит тільки по одному документу, якщо у Вас є вклади в даній фінансовій установі, або банк бачить Вашу зарплатну відомість, тобто Ваша зарплата або інші фінансові доходи щомісяця приходять на рахунок в даному банку. Ну і якщо Ви звернулися в кредиторську контору не вперше і є відповідальним позичальником.

 

Наш сайт працює для задоволення клієнтів, які цінують свій час і гроші. Вам необхідно заповнити представлену на сайті фінустанови анкету!

 

Онлайн кредит без відвідування банку

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Взять кредит по паспорту онлайнОсновными условиями, для получения кредита по паспорту онлайн, являются: Вы должны являться гражданином Украины, возраст от 18 года до 55-69 лет на момент погашения кредита, зарегистрированы в том же регионе, где находиться филиал банка, наличие положительной кредитной истории, если таковая имеется. Вот и все параметры, которые финансовое учреждение может проверить по паспорту.

 

 

При оформлении такого вида денежного займа, кредитор несёт огромный риск, поэтому процентная ставка будет значительно завышенной. А это бьет по карману, добропорядочному заёмщику. Сумма кредитования невелика, да и срок возврата тоже. К тому же, когда кредит будет одобрен при самостоятельном обращении в кредиторской организации или курьер, принесший Вам одобренную сумму, обязательно спросят ещё один документ подтверждающий вашу личность.

 

 

Кредит по паспорту онлайн без справок

Сегодня многие люди получают серую зарплату или как ещё говориться – зарплату в конвертах, чтобы их работодатель смог сэкономить на налогах, при этом ваша платёжеспособность очень сильно снижается. В виду этого или того, что Вы можете быть временно безработным – Вас прельщает предложение банков взять кредит по паспорту онлайн без справки о доходах.

 

 

Однако, хоть банки и дают рекламы об интернет кредитовании только по одному паспорту, идут они на такой риск весьма неохотно, да и отказов клиентам-заёмщикам поступает очень много. Причина по правилам кредиторских контор не озвучивается и она может быть от того, что у вас имеется какая-то погрешность за погашение ранее взятых кредитов, либо Вы просто не понравились, по каким-то причинам, менеджерам банка.

 

 

Мелкие конторки занимаются экспресс-кредитованием, то есть дают небольшую сумму займа людям только по паспортным данным. Получить этот заем можно на почте, пластиковой кредитной карте, пришедшей на ваш домашний адрес, или же курьер доставкой. Процент оставляет желать лучшего, до ещё и комиссия за обслуживание, процент за доставку займа и так далее. Срок пользования денежного займа очень короткий. Да и брать денежный заем в непонятной конторе, тоже очень сомнительно, ведь предъявить претензии по сути некому.

 

 

Сейчас придя в любой магазин товаров народного потребления, кредиторы слетаются к Вам, пока Вы ходите по рядам и выбираете себе товар. Это может быть бытовая техника, мебель и даже продукты питания. Вам предлагается оформить заявку на сайте банка, который представляет данный консультант и в течении нескольких минут дают ответ. При этом внести Вам необходимо всего лишь несколько гривен для начала оформления сотрудничества.

 

 

В чём подвох такого вида кредитования? Всё очевидно… Помимо того, что Вы весьма переплачиваете просто за покупку товара, довольно солидный процент, так ещё Вам нужно будет купить сертификат на обслуживание  приобретаемой техники, которая идёт от производителя, заплатить за установку и так далее.

 

 

Даже если Вам предлагают якобы не кредит, а рассрочку за приобретение товара, на несколько месяцев, то даже без вникания в нюансы договора кредитования, простыми арифметическими действиями – услышав сумму ежемесячного платежа и срок «рассрочки» уже видна переплата. Плюс процент за ежемесячное ведение счёта, комиссия за перечисление ежемесячного платежа по «рассрочке», штрафные санкции по просрочке оплаты основного долга.

 

 

Единственный вариант получить кредит только по одному документу, если у Вас есть вклады в данном финансовом учреждении, или банк видит Вашу зарплатную ведомость, то есть Ваша зарплата или другие финансовые доходы ежемесячно приходят на счёт в данном банке. Ну и если Вы обратились в кредиторскую контору не впервые и являетесь ответственным заёмщиком.

 

 

Наш сайт работает для удовлетворения клиентов, которые ценят своё время и деньги. Вам необходимо заполнить представленную на сайте финучреждения анкету!

 

 

Онлайн кредит без посещения банка