Как получить кредит неработающему Киев

30.03.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Як отримати кредит непрацюючому КиївУ наш непростий час дуже часто люди можуть опинитися в положенні безробітного. І для виходу з непростих життєвих ситуацій потрібно банківський кредит. В цьому випадку необхідно знати, як непрацюючому отримати кредит в Києві. Сьогодні можна знайти банки, що кредитують безробітних.

 

Висока конкуренція на вітчизняному ринку кредитування змушує багато банків в боротьбі за клієнтів робити умови надання кредиту більш гнучкими. Тому кожне звернення потенційних клієнтів розглядається в індивідуальному порядку, і банки готові враховувати всі позитивні сторони клієнта: наявність власності, виписки з рахунків, освіту і багато іншого, розповідаючи, як отримати кредит не працюючи офіційно.

 

При заповненні анкети, що надається банком, можна заповнити пункт про працевлаштування та отримання доходів, не прийнявши його документально. Якщо людина ніде не працевлаштована офіційно, вона  може вказати, що тимчасово підробляє в якості фрілансера в рекламній компанії, знімає святкові заходи або займається іншою само зайнятістю  подібного роду.

 

Такий вид діяльності не передбачає документального підтвердження доходів, але банк отримує інформацію про те, що заявник працевлаштований і отримує той чи інший дохід досить регулярно. Банки сьогодні готові розглядати і заяви від таких клієнтів. Але якщо Ви хочете дізнатися, як отримати кредит не працюючи, зверніть увагу на те, що такі кредити даються під великі відсотки. Багато в чому це пояснюється великими ризиками банку, які він закладає у вартість свого кредитного продукту, процентна ставка у такої позики починається від 25% річних. До того ж, банк може зажадати надати йому поручителя, який має постійне місце роботи.

 

Дізнаючись про те, як отримати кредит непрацюючому Київ, не забувайте про наявність у Вас заставної власності. Якщо Ви є власником нерухомості, автомобіля або інших цінностей, то можете сміливо подавати заявку на кредитування, навіть не маючи постійного місця роботи. Банк обов’язково розгляне її позитивно, взявши до уваги наявність у Вас власності, і підкаже, як отримати кредит. Але в якості застави від можливих ризиків в цьому випадку банк може поставити умову, що початковий внесок заявника не повинен бути менше 50% від загальної суми кредиту.

 

Дізнаючись про те, як отримати кредит безробітному, не забувайте про те, що потрібно дуже уважно прочитати всі умови кредитної організації, що надає позика не працюючій людині. Також необхідно ретельно зважити свої можливості і визначити цілі, на які берете гроші в борг. У будь-якому випадку, не варто намагатися обдурити банк, пропонуючи йому фальшиві довідки з місця роботи. Адже навіть якщо Ви потім знайдете постійну добре оплачувану роботу, банк відмовить Вам в отриманні позики, так як буде сумніватися у Вашій надійності.

Взяти кредит у Житомирі

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Как получить кредит неработающему КиевВ наше непростое время очень часто люди могут оказаться в положении безработного. И для выхода из непростых жизненных ситуаций потребуется банковский кредит. В этом случае необходимо знать, как неработающему получить кредит в Киеве. Сегодня можно найти банки, кредитующие безработных.

 

 

Высокая конкуренция на отечественном рынке кредитования заставляет многие банки в борьбе за клиентов делать условия предоставления кредита более гибкими. Поэтому каждое обращение потенциальных клиентов рассматривается в индивидуальном порядке, и банки готовы учитывать все положительные стороны клиента: наличие собственности, выписки из счетов, образование и многое другое, рассказывая, как получить кредит не работая официально.

 

 

При заполнении анкеты, предоставляемой банком, можно заполнить пункт о трудоустройстве и получении доходов, не подтверждая его документально. Если человек нигде не трудоустроен официально, он может указать, что временно подрабатывает в качестве фрилансера в рекламной компании, снимает праздничные мероприятия или занимается другой самозанятостью подобного рода.

 

 

Такой вид деятельности не предполагает документального подтверждения доходов, но банк получает информацию о том, что заявитель трудоустроен и получает тот или иной доход достаточно регулярно. Банки сегодня готовы рассматривать и заявления от таких клиентов. Но если Вы хотите узнать, как получить кредит не работая, обратите внимание на то, что такие кредиты даются под большие проценты. Во многом это объясняется большими рисками банка, которые он закладывает в стоимость своего кредитного продукта, процентная ставка у такого займа начинается от 25% годовых. К тому же, банк может потребовать предоставить ему поручителя, который имеет постоянное место работы.

 

 

Узнавая о том, как получить кредит неработающему Киев, не забывайте о наличии у Вас залоговой собственности. Если Вы являетесь владельцем недвижимости, автомобиля или других ценностей, то можете смело подавать заявку на кредитование, даже не имея постоянного места работы. Банк обязательно рассмотрит ее положительно, приняв во внимание наличие у Вас собственности, и подскажет, как получить кредит. Но в качестве залога от возможных рисков в этом случае банк может поставить условие, что первоначальный взнос заявителя не должен быть меньше 50% от общей суммы кредита.

 

 

Узнавая о том, как получить кредит безработному, не забывайте о том, что нужно очень внимательно прочитать все условия кредитной организации, предоставляющей заем не работающему человеку. Также необходимо тщательно взвесить свои возможности и оценить цели, на которые берете деньги в долг. В любом случае, не стоит пытаться обмануть банк, предлагая ему фальшивые справки с места работы. Ведь даже если Вы потом найдете постоянную хорошо оплачиваемую работу, банк откажет Вам в получении займа, так как будет сомневаться в Вашей надежности.

 

Взять кредит в Житомире