Заявка на получение кредита онлайн

10.04.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Заявка на отримання кредиту онлайнЯкщо Вам належить придбання чогось термінового і невідкладного, а грошей в даний момент не вистачає, то покупка може виявитися на грані зриву. Але зараз, відсутність грошей — це не привід відкладати важливі покупки на потім. З онлайн кредитом тепер Вам не потрібно хвилюватися про те, що на заплановане придбання не вистачить грошей. Оформлення заявки на отримання кредиту онлайн набуло великої затребуваності  тому, що для цього необхідний тільки паспорт громадянина України з постійною реєстрацією, а через інтернет її можна зробити за 15 хвилин.

 

Цей кредит став доступний для багатьох, але не потрібно забувати, що він має досить високу вартість. Це зможуть дозволити собі тільки люди працевлаштовані і платоспроможні. Так як, щомісячні кредитні платежі по ньому потрібно буде вносити без прострочень, інакше, великі штрафи і пені збільшать вартість кредиту до катастрофічного розміру. Але, для постійних своїх клієнтів, що зберігають свої заощадження або мають зарплатні або дебетові карти, банк може запропонувати цілком вигідні умови по цьому виду кредитування, такі ж, як для оформлення звичайного споживчого кредиту.

 

Отримання кредиту онлайн за паспортом

Але, якщо вам не пощастило бути постійним клієнтом банку, і представити банку з усіх документів Ви маєте можливість тільки паспорт, то і для Вас, теж, є цілком доступний кредит, але з високим відсотком. Причина тут наступна — так як, позичальник не представляє банку документів, так чи інакше підтверджують його трудову діяльність, то таке кредитування для банку відноситься до категорії високо ризикованих угод, і відповідно, має більш високий відсоток за користування цими кредитними грошима. Для заповнення заявки на отримання кредиту онлайн допускаються позичальники від 21 до 69 років, але віковий ценз може відрізнятися в різних кредитних організаціях, і мінімальний і максимальний вік може бути іншим. Ще, Ви повинні бути зареєстровані в тому ж регіоні, де працює кредитна установа. Так само, потрібно пам’ятати наступне, Ви можете знизити процентну ставку по кредиту, якщо представите в банк, крім паспорта, ще один документ — це може бути паспорт, пенсійне посвідчення, ІПН або інший документ, в залежності від вимог банку.

 

У зв’язку з досить високим ризиком для банку давати кредити на спрощених умовах, сума і термін позики будуть не більшими. Розмір позики буде близько 100-200 тисяч гривень, на період від 2 до 24 місяців. Ці умови, так само можуть відрізнятися, в залежності від фінансової стратегії конкретного банку.

 

Як правильно вибрати кредитну програму

Говорячи про те, як оформити заявку на отримання кредиту онлайн, то, в першу чергу, потрібно звернути увагу на різні комісії і виплати, які можуть дуже суттєво збільшити вартість кредиту.

Зробити онлайн заявку на кредит

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Заявка на получение кредита онлайнЕсли Вам предстоит приобретение чего-то срочного и неотложного, а денег в данный момент не хватает, то  покупка может оказаться на грани срыва.  Но сейчас, отсутствие денег – это не повод откладывать важные покупки на потом. С онлайн кредитом теперь Вам не нужно волноваться о том, что на запланированное приобретение не хватит денег. Оформление заявки на получение кредита онлайн приобрело большую востребованность потому, что для этого необходим только паспорт гражданина Украины с постоянной регистрацией, а через интернет ее можно сделать за 15 минут.

 

 

Этот кредит стал доступен для многих, но не нужно забывать, что он имеет достаточно высокую стоимость. Это смогут позволить себе только люди трудоустроенные и платежеспособные. Так как, ежемесячные кредитные платежи по нему нужно будет вносить без просрочек, иначе, большие штрафы и пени увеличат стоимость кредита до катастрофического размера. Но, для постоянных своих клиентов, хранящих свои сбережения или имеющих зарплатные или дебетовые карты, банк может предложить вполне выгодные условия по этому виду кредитования, такие же, как для оформления обычного потребительского кредита.

 

 

Получение кредита онлайн по паспорту

Но, если вам не посчастливилось быть постоянным клиентом банка, и представить банку из всех документов Вы имеете возможность только паспорт, то и для Вас, тоже, есть вполне доступный кредит, но с высоким процентом. Причина здесь следующая  — так как, заемщик не представляет банку документов, так или иначе подтверждающих его трудовую деятельность, то такое кредитование для банка относится к категории высоко рискованных сделок, и соответственно, имеет более высокий процент за пользование этими кредитными деньгами. Для заполнения заявки на получение кредита онлайн допускаются заемщики от 21 до 69 лет, но возрастной ценз может отличаться в разных кредитных организациях, и минимальный и максимальный возраст может быть другим. Еще, Вы должны быть зарегистрированы в том же регионе, где работает кредитное учреждение. Так же, нужно помнить  следующее, Вы можете снизить процентную ставку по кредиту, если представите в банк, помимо паспорта, еще один документ — это может быть паспорт, пенсионное свидетельство, ИНН или другой документ, в зависимости от требований банка.

 

 

В связи с достаточно высоким риском для банка давать кредиты на упрощенных условиях, сумма и срок займа будут не большими. Размер займа будет порядка 100-200 тысяч гривен, на период от 2 до 24 месяцев. Эти условия, так же могут отличаться, в зависимости от финансовой стратегии конкретного банка.

 

 

Как правильно выбрать кредитную программу

Говоря о том, как оформить заявку на получение кредита онлайн, то, в первую очередь, нужно обратить внимание на различные комиссии и выплаты, которые могут очень существенно увеличить стоимость кредита.

 

Сделать онлайн заявку на кредит