Сделать онлайн заявку на кредит

10.04.2017

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» надасть неоціненну інформаційну допомогу при необхідності підбору кредиту. Забудьте про довге заповнення заявок у відділеннях банків і про довгі черги — це минуле століття. Вибравши підходящі умови кредитування на нашому сайті, вам знадобиться лише 3-5 хвилвин часу, щоб заповнити заявку на кредит онлайн, після чого чекати позитивного рішення по ній.

Неважливо, який вид кредиту вам необхідний — у нас знайдеться все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит приймаються цілодобово

Зробити онлайн заявку на кредитКількість кредитів, виданих в спрощеному порядку, неухильно зростає з кожним днем. Будь-який вид кредиту — автокредит, іпотеку, споживчий кредит, все це можна отримати по одному лише паспорту. І зробити це можна тепер, не виходячи з дому. Оформлення кредиту онлайн спростило і зробило комфортною  роботу і потенційним  позичальникам і банкам.

 

Природно, значні суми в кредит, наприклад, для покупки квартири або автомобіля, з мінімальним пакетом документів на вигідних умовах, банк дасть тільки своєму постійному клієнту — власникові внеску або користувачеві дебетової або зарплатної карти. В даному випадку, ризик для банку мінімальний, адже він має всю необхідну інформацію про позичальника.

 

Але зробити онлайн заявку на кредит можуть не тільки постійні клієнти банку. Будь-який бажаючий може звернутися до кредитної установи за цим кредитом, але тільки буде це вже під більш високий відсоток. Для оцінки платоспроможності позичальника, коли банк не має відомостей про нього, він використовує скориговану  оцінку кредитних ризиків фізичної особи. Ця комп’ютерна програма складається з більш ніж десятка соціальних і демографічних показників оцінки, але пріоритети в ступені  ризику кожен банк розставляє по-своєму, тому в одному банку Вашу заявку схвалять, а в іншому — відмовлять. Але, у всіх випадках, процентна ставка за таким кредитом буде досить високою. 

 

Онлайн заявка на кредит за паспортом

З числа багатьох нових кредитних програм, кредит за паспортом, не дивлячись на пристойну вартість, дуже затребуваний у позичальників. Основний привабливий момент — це, звичайно, мінімальний пакет документів для отримання цього кредиту, всього один — паспорт. У рідкісному випадку, банк може зажадати ще один документ — закордонний паспорт, водійське посвідчення, пенсійне посвідчення або ІПН, але тільки в разі, якщо у Вас погана кредитна історія або її немає зовсім. Швидке прийняття рішення по кредиту — друга велика перевага цього кредитного продукту. У переважній більшості випадків, за таким кредитом людина звертається тільки в разі крайньої необхідності. Отримати такий кредит можна всього за один день, а іноді і через годину після подачі заявки на кредит. Зробити онлайн заявку на кредит — це реальний вихід для тих, у кого немає часу самому йти в банк.

 

Тепер ще одна категорія позичальників має доступ до кредитування — це «безробітні», які мають стабільний дохід, але підтвердити його документами від роботодавця не можуть. Це громадяни, які здійснюють свою діяльність в інтернеті, а так же, ті, хто отримують частину зарплати в конверті. Тепер і для них кредитування стало доступно. Зараз всі громадяни, хто, з якихось причин, раніше не могли уявити довідку про доходи, тепер можуть отримати кредит.

 

Онлайн заявка на кредит без довідок і поручителів

Практично у всіх банках до позичальників пред’являються аналогічні вимоги. Приймаючи рішення, надати чи ні позичальникові кредит, банк, в першу чергу, зверне увагу на наступні моменти — вік позичальника повинен бути від 21 до 65 років; він повинен мати паспорт громадянина України; прописка повинна бути в регіоні, де працює банк.

 

Перед тим, як зробити онлайн заявку на кредит, позичальникові необхідно знати основні важливі моменти при отриманні кредиту. Позикових коштів має вистачати тільки на строкову оплату або покупку чого-небудь, не потрібно у банку брати більше грошей, ніж треба. Це дорогий кредит і збільшувати фінансове навантаження не доцільно. У всіх банків вже є заздалегідь певна сума, узгодження якої відбувається в спрощеному порядку. Зазвичай, це близько 100 000-200 000 тисяч гривень, але, в залежності від маркетингової політики кредитної установи, суми можуть і різнитися. Наступний вагомий момент — термін позики. Він повинен бути досить тривалим, щоб Ви без проблем виконували умови кредитного договору, але, одночасно, не надто великим, щоб не збільшувати переплату по позиці.

 

Скористайтеся можливостями нашого сервісу

Основна мета такої позики для потенційного позичальника — це терміново взяти грошей і зробити якусь невідкладну покупку. Якщо про це добре пам’ятати, то ні високий відсоток, ні маленький термін кредиту, ні обмеження в сумі, що не повинні налякати позичальника. Взяти 100 тисяч на 2-6 місяців, це приблизний оптимальний варіант співвідношення суми і терміну позики, коли кредитне навантаження буде посильною для більшості позичальників.

 

Щоб не шукати інформацію про те, як же зробити онлайн заявку на кредит, пропонуємо Вам скористатися можливостями нашого сервісу підбору кредитів. У нас Ви знайдете повну інформацію про всі кредитні пропозиції на сьогоднішній момент і відчуєте всі переваги дистанційної роботи з банками.

 

Заявка на отримання кредиту онлайн

Наш каталог «Dengi-v-Kredit» окажет неоценимую информационную помощь при необходимости подбора кредита. Забудьте о долгом заполнении заявок в отделениях банков и о длинных очередях — это прошлый век. Выбрав подходящие условия кредитования на нашем сайте, вам понадобиться лишь 3-5 минут времени, чтобы заполнить заявку на кредит онлайн, после чего ждать положительного решения по ней.

Неважно, какой вид кредита вам необходим — у нас найдется все!

Кредит онлайн

Заявки на кредит принимаются круглосуточно!

Сделать онлайн заявку на кредитКоличество кредитов, выданных в упрощенном порядке, неуклонно растет с каждым днем. Любой вид кредита автокредит, ипотеку, потребительский кредит, все это можно получить по одному лишь паспорту. И сделать это можно теперь, не выходя из дома. Оформление кредита онлайн упростило и сделало комфортной работу и потенциальным заемщикам и банкам.

 

 

Естественно, значительные суммы в кредит, например, для покупки квартиры или автомобиля, с минимальным пакетом документов на выгодных условиях, банк даст только своему постоянному клиенту – владельцу вклада или пользователю дебетовой или зарплатной карты. В данном случае, риск для банка минимален, ведь он имеет всю необходимую информацию о заемщике.

 

 

Но сделать онлайн заявку на кредит могут не только постоянные клиенты банка. Любой желающий может обратиться в кредитное учреждение за этим кредитом, но только будет это уже под более высокий процент. Для оценки платежеспособности заемщика, когда банк не располагает сведениями о нем, он использует  скоринговую оценку кредитных рисков физического лица. Эта компьютерная программа состоит из более чем десятка социальных и демографических показателей оценки, но приоритеты в степени риска каждый банк расставляет по-своему, поэтому в одном банке Вашу заявку одобрят, а в другом — откажут. Но, во всех случаях, процентная ставка по такому кредиту будет достаточно высокой.

 

 

 Онлайн заявка на кредит по паспорту

Из числа многих новых кредитных программ, кредит по паспорту, не смотря на приличную стоимость, очень востребован у заемщиков. Основной привлекательный момент – это, конечно, минимальный пакет документов для получения этого кредита, всего один — паспорт. В редком случае, банк может потребовать еще один документ – заграничный паспорт, водительское удостоверение, пенсионное свидетельство или ИНН, но только в случае, если у Вас плохая кредитная история или ее нет вовсе. Быстрое принятие решение по кредиту – второе большое преимущество этого кредитного продукта. В подавляющем большинстве случаев, за таким кредитом человек обращается  только в случае крайней необходимости. Получить такой кредит можно всего за один день, а иногда и через час после подачи заявки на кредит. Сделать онлайн заявку на кредит  – это реальный выход для тех, у кого нет времени самому идти в банк.

 

 

Теперь еще одна категория заемщиков имеет доступ к кредитованию – это «безработные», которые имеют стабильный доход, но подтвердить его документами от работодателя не могут. Это граждане, осуществляющие свою деятельность в интернете, а так же, те, кто получают часть зарплаты в конверте. Теперь и для них кредитование стало доступно. Сейчас все граждане, кто, по каким-то причинам, ранее не могли представить справку о доходах, теперь могут получить кредит.

 

 

Онлайн заявка на кредит без справок и поручителей

Практически во всех банках к заемщикам предъявляются аналогичные требования.  Принимая решение, предоставить или нет заемщику кредит, банк, в первую очередь, обратит внимание на следующие моменты – возраст заемщика должен быть от 21 до 65 лет; он должен иметь паспорт гражданина Украины; прописка должна быть в регионе, где работает банк.

 

 

Перед тем, как сделать онлайн заявку на кредит, заемщику необходимо знать основные важные моменты при получении кредита. Заемных средств должно будет хватать только на срочную оплату или покупку чего-либо, не нужно у банка брать больше денег, чем надо. Это дорогостоящий кредит и увеличивать финансовую нагрузку не целесообразно. У всех банков уже имеется заранее определенная сумма, согласование которой происходит в упрощенном порядке. Обычно, это около 100 000-200 000 тысяч гривен, но, в зависимости от маркетинговой политики кредитного учреждения, суммы могут и розниться. Следующий весомый момент – срок займа. Он должен быть достаточно длительным, чтобы Вы без проблем выполняли условия кредитного договора, но, одновременно, не слишком большим, чтобы не увеличивать переплату по займу.

 

 

Воспользуйтесь возможностями нашего сервиса 

Основная цель такого займа для потенциального заемщика — это срочно взять денег и сделать какую-то неотложную покупку. Если про это хорошо помнить, то ни высокий процент, ни маленький срок кредита, ни ограничение в  сумме, не должны напугать заемщика. Взять 100 тысяч на 2-6 месяцев, это примерный оптимальный вариант соотношения суммы и срока займа, когда кредитная нагрузка будет посильной для большинства заемщиков.

 

 

Чтобы не искать информацию о том, как же сделать онлайн заявку на кредит, предлагаем Вам воспользоваться возможностями нашего сервиса подбора кредитов. У нас Вы найдете полную информацию обо всех кредитных предложениях на сегодняшний момент и ощутите все преимущества дистанционной работы с банками.

 

 

Заявка на получение кредита онлайн